Kaedah Penghantaran Data SPAM

Langkah 2
Pastikan anda sudah install perisian WinRAR pada komputer anda. Jika belum, sila muat turun dari laman ini dan install terlebih dahulu.

 
Setelah install, pastikan perisian berkenaan ada dalam komputer anda. Sila rujuk rajah di atas sebagai panduan.

Langkah 3
Klik 1 x pada Folder Data Export SPAm anda dan right click. Piliha arahan Add to archive ....

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More